Yazarımız Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı Hakkında
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde tamamladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisansını "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine gerçekleştirdiği çalışmasıyla yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde 2012 yılında, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını bitirdi. Halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çocuk ve gençlik yayınları ile medya içerikleri, siyasal iletişim, medya ve mültecilik, toplumsal cinsiyet, transmedya hikâye anlatıcılığı gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır. "Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım" adlı kitabın yazarıdır.

Çocuk, Medya ve Kahramanlar

Medyayla etkileşim, “dijital yerliler” olarak adlandırdığımız kuşak açısından çok erken yaşta başlamakta, geçmiş dönemlere kıyasla daha uzun süreli ve daha yoğun bir kullanım görülmektedir.