ÇOCUK İÇİN İÇERİK DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

3.03.2021

ÇOCUK İÇİN İÇERİK DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Yönetim kurulumuz 03/03/2021 tarihinde saat 11:00’da yönetim kurulu başkanımız Sinan AKKOL’un başkanlığında dernek yerleşim yerinde toplanarak;

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 17/03/2021 günü saat 13:00’da Sheraton Grand İstanbul/Ataşehir Otelinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 24/03/2021 günü aynı yer ve saatte yapılmasına; bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündeminin yönetim kurulumuz tarafından tespit edilecek dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerine SMS ile ve internet sayfamızdan bildirilmesine karar vermiştir.

Genel Kurul Toplantı Gündemi: 

1. Yoklama ve açılış,

2. Divan heyeti seçimi,

3. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,

4. Dernek zorunlu organlarının seçimi,

5. Dernek tüzük değişikliğinin görüşülmesi,

6. Dilek, temenniler ve kapanış.

Yeni İçeriklerden Önce Sizin Haberiniz Olsun!
X

Çocuğunuz için uygun olabilecek içerikleri bulun